Strona główna
O firmie
Oferta
Wykonane projekty
Dokumentacja
Wizualizacja
Metodyka pracy
Współpraca
Referencje
Kontakt
 


Firma BUR-BEK kładzie duży nacisk na profesjonalizm, jakość, rzetelność i przejrzystość opracowywanej dokumentacji. Prace prowadzone są zgodnie z uznanymi kanonami prowadzenia projektów, ale także nacechowane są również zdrowym rozsądkiem, umiejętnością rozumienia indywidualnych uwarunkowań Klienta oraz tradycyjnie, bardzo dobrą współpracą i atmosferą podczas pracy w ramach projektów.Dla każdego zadania projektowego przydzielany jest zespół ludzi z kierownikiem projektu jako osobą merytorycznie odpowiedzialną za koordynację prac i nadzór nad trzema zmiennymi, które stanowią perspektywy spojrzenia i oceny projektu - terminen, budżetem i zakresem.

Zespół specjalistów naszej firmy jest stabilną i zgraną grupą ludzi posiadających odpowiednie umiejętności, doświadczenie, podejście i determinację i świeżość spojrzenia, co jest z pewnością godne odnotowania i stanowi duży atut. Dobór poszczególnych osób kierujących i uczestniczących w zespole projektowym jest gwarantem poziomu sukcesu projektu.

Sposób prowadzenia projektu z punktu widzenia Inwestora opisano poniżej:

 • Przedstawiciel firmy BUR -BEK spotyka się z Inwestorem, aby zapoznać się z wymaganiami, zakresem potencjalnego zlecenia i terminem wykonania prac. W tym celu wypełnia wspólnie z Inwestorem dokument „zakres projektu instalacji elektrycznej/teletechnicznej”

  POBIERZ
  Zakres projektu instalacji elektrycznych

  Zakres projektu Instalacji elektrycznych.pdf


  POBIERZ Zakres projektu instalacji teletechnicznych

  Zakres projektu Instalacji teletechnicznych.pdf


 • Firma BUR -BEK przedstawia ofertę na wykonanie prac wraz z harmonogramem
   
 • INWESTOR wystawia zlecenie, lub zostaje podpisane Umowa
   
 • Firma BUR –BEK przydziela kierownika projektu, który m.in.  spotyka się z Inwestorem/Głównym Architektem w celu przeprowadzenia analizy przedprojektowej: sprecyzowania wymagań Inwestora, przedstawia swoje propozycje oraz służy pomocą przedstawiając możliwości systemów oraz typowe, sprawdzone w praktyce rozwiązania.

  POBIERZ przykładowe, poglądowe materiały  dotyczące możliwości oferowanych przez wybrane systemy wchodzące w skład Inteligentnego Budynku:

  BUDYNEK INTELIGENTNY - Materiały poglądowe.pdf

   
 • Produktem analizy przedprojektowej jest powstanie koncepcji projektowej w ustalonym terminie
   
 • INWESTOR akceptuje, lub przedstawia na piśmie ostateczne uwagi do przedłożonej koncepcji w ustalonym zgodnie z harmonogramem terminie
   
 • Kierwonik projektu uczestniczy w spotkaniach koordynacyjnych - międzybranżowych w całym procesie przygotowania dokumentacji.
   
 • Firma BUR-BEK na podstawie zaakceptowanej koncepcji przygotowuje całość dokumentacji w tym m.in. projekt budowlany lub/i budowlano-wykonawczy
   
 • Wykonawca i Inwestor podpisują protokół odbioru dokumentacji.
   
 • Firma BUR-BEK na zlecenie INWESTORA sprawuje nadzór autorski nad realizacją zaprojektowanej instalacji.
   
   
Top